VEL CITY Header VEL CITY Header VEL CITY Header
Број Тип на стан Површина на стан (m2) Површина на балкон (m2) Планови
Влез 1, Стан 1
3 x спални соби, дневна соба, кујна со трепезарија, бања, тоалет 77,89 m2 5,30 m2; 2,08 m2
Скица
Влез 1, Стан 2
3 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања, тоалет 85,08 m2 3,54 m2
Скица
Влез 1, Стан 3
2 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања, остава 66,15 m2 3,58 m2
Скица
Влез 1, Стан 4
2 x спални соби, дневна соба, кујна, трепезарија, бања 65,54 m2 3,46 m2
Скица
Влез 1, Стан 5
2 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања 69,68 m2 4,32 m2
Скица
Влез 2, Стан 1
2 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања 72,98 m2 6,43 m2
Скица
Влез 2, Стан 2
3 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања, тоалет 83,81 m2 4,59 m2
Скица
Влез 2, Стан 3
1 x спална соба, дневна соба со трепезарија, кујна, бања 52,57 m2 4,20 m2
Скица
Влез 2, Стан 4
1 x спална соба, дневна соба со трепезарија, кујна, бања 48,25 m2 3,47 m2
Скица
Влез 2, Стан 5
2 x спални соби, дневна соба, кујна со трепезарија, бања, тоалет 89,46 m2 17,82 m2
Скица
Влез 2, Стан 6
3 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања, тоалет 110,91 m2 13,09 m2
Скица