VEL CITY Header VEL CITY Header VEL CITY Header
Број Тип на стан Површина на стан (m2) Површина на балкон (m2) Планови
Влез 1, Стан 16
3 x спални соби, дневна соба, кујна со трепезарија, бања, тоалет 78,18 m2 5,38 m2; 2,09 m2
Скица
Влез 1, Стан 17
3 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања, тоалет 86,15 m2 3,59 m2
Скица
Влез 1, Стан 18
2 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања, остава 65,61 m2 3,59 m2
Скица
Влез 1, Стан 19
2 x спални соби, дневна соба, кујна, трепезарија, бања 65,90 m2 3,55 m2
Скица
Влез 1, Стан 20
2 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања 70,15 m2 4,41 m2
Скица
Влез 2, Стан 17
2 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања 73,39 m2 6,52 m2
Скица
Влез 2, Стан 18
3 x спални соби, дневна соба со трепезарија, кујна, бања, тоалет 84,92 m2 4,71 m2
Скица
Влез 2, Стан 19
1 x спална соба, дневна соба со трепезарија, кујна, бања 52,13 m2 4,37 m2
Скица
Влез 2, Стан 20
1 x спална соба, дневна соба, кујна со трепезарија, бања 69,38 m2 18,33 m2
Скица
Влез 2, Стан 21
1 x спална соба, дневна соба, кујна со трепезарија, бања 67,03 m2 16,91 m2
Скица