VEL CITY Header VEL CITY Header VEL CITY Header
Број Тип на деловен простор Вкупен број на простор Вкупна површина (m2) Локација Планови
Т.Е. ниво -1
Трговски локали
9
1.419,08 m2 Ниво -1
Скица
У.Е. -1 ниво
Услужни локали
3
128,42 m2 Ниво -1
Скица
У.Е. меѓуспрат
Услужен локал
1
145,97 m2 Меѓуспрат
Скица
Т.Е. приземје
Трговски локали
17
1900,90 m2 Приземје
Скица
У.Е. приземје
Услужни локали
2
51,39 m2 Приземје
Скица